فهرست ثبت نام  0

معرفي دپارتمان محتوا و آموزش الکترونيکي مجتمع فني تهران


مرتضی متواضع
  • محتوا و آموزش الکترونيکي مجتمع فني تهران
  • تاريخ تأسيس: 1386
  • مدير عامل: مهندس مرتضي متواضع
  • تعداد پرسنل ثابت: 25 نفر
  • آدرس دفتر مرکزی :خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، پلاک ۲۰ شماره پشتیبانی : 88200711-021 و 88875207-021 و 88875276-021

تاریخچه دپارتمان


هرچند مجتمع فني تهران از حدود 15 سال پيش، فعاليت خود در زمينه آموزش غيرحضوري را با توليد محتواي آموزشي چندرسانه اي تحت CD، آغاز کرده بود، اما دپارتمان محتوا و آموزش الکترونيکي اين مرکز، از سال 1386 با هدف توليد محتواي الکترونيکي و ارايه آموزش هاي مجازي تأسيس گرديد. اين دپارتمان، شخصيت جوان، مدرن، علم گرا، توسعه گرا و پوياي مجتمع فني تهران را نمايندگي مي کند و عاملي براي به خدمت گرفتن آخرين دست آوردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در واحد آموزش مجتمع فني تهران است.


دپارتمان محتوا و آموزش الکترونيکي به بیانی دیگر